Financiele verantwoording

De stichting is een vermogensfonds in de zin van artikel 1a, zevende lid, onderdeel h, van de UR AWR 1994. Gepubliceerd wordt derhalve een (verkorte) staat van baten en lasten.
 
Staat van baten en lasten:
 
2012
 
2013

2014
 
2015
 
2016
 
2017