Doelstelling

 Het doel van de stichting is het financieel ondersteunen van het navolgende:

De stichting beoogt niet het maken van winst.
 
 
 
Wijze van werving van gelden
 
De geldmiddelen van de stichting bestaan uit:
 
  1. het vermogen verkregen uit de nalatenschap van mevrouw M.G. Retera.
  2. de gelden afkomstig  van de exploitatie/belegging van dat vermogen.
 
 
De stichting tracht haar doelstelling te verwezenlijken middels het vermogen en de gelden afkomstig van het vorenstaande. Er worden geen (sponsor)acties ontplooid ter verkrijging donateurs en/of giften.