De Stichting

Algemeen
 
Stichting Retera – van het Hof is een goede doel stichting geïnitieerd door de dames Theresia Maria (Trees) Retera  en M.G. (Riet) Retera. De stichting is bij testament opgericht op 6 november 2010
 
 
 
Naam en zetel
 
De statutaire naam Stichting - Retera - van het Hof
Statutaire vestigingsplaat Eindhoven
Adres Juralaan 28, 5691 JD Son
   
Kamer van Koophandel Brabant, dosiernummer 51304384
Fiscaalnummer 8232.08.862
Status Algemene Nut Beogende Instelling (ANBI)


Bestuur

Naam Peters, Franciscus Adrianus Hubertus Maria
Geboortedatum en – plaats 26-10-1957, Veldhoven
Infunctietreding 06-11-2010
Titel Voorzitter
Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)
   
Naam Meeuwsen, Franciscus Johannes Henricus
Geboortedatum en – plaats 06-02-1933, Helmond
Infunctietreding 06-11-2010
Titel Secretaris/penningmeester
Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)